Privacy

MVB cloud is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 december 2018.

Verwerking van persoonsgegevens

Verwerking van persoons-gegevens

Standaard persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Locatiegegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • MAC-adres;
 • Line ID behorend bij internetverbinding;
 • Service ID behorend bij internetverbinding;
 • Subscriber ID behorend bij internetverbinding;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over uw activiteiten op andere websites (“tracking cookies”);
 • Internetbrowser en apparaattype;
 • Bankrekeningnummer;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld telefonisch of in corresondentie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

MVB cloud vraagt niet naar bijzondere of gevoelige persoonsgegevens of naar persoonsgegevens van kinderen. Desondanks is het mogelijk dat we deze gegevens onbedoeld ontvangen, bijvoorbeeld wanneer een kind onze website bezoekt.

Als u vermoed dat wij per ongeluk bijzondere of gevoelige persoonsgegevens, of persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld, neemt u dan alstublieft contact met ons op.

Doel en grondslag

We verwerken uitsluitend persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of als we hier wettelijk toe verplicht zijn of als u hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Wij verwerken de genoemde persoonsgegevens met als doel:

 • Het voeren van administratie/afhandelen van betalingen;
 • De levering van goederen en diensten;
 • Het verzenden van nieuwsbrieven voor marketingdoeleinden;
 • Het verzenden van nieuwsbrieven over onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van telefonische acquisitie.

Tracking cookies

Google Analytics

We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smart phone.

De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij het eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Over uw persoonsgegevens

Over uw persoons-gegevens

Delen van persoonsgegevens

MVB cloud verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derde partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Omdat we alleen gegevens delen op individuele basis, kunnen we hier niet vermelden met welke partijen uw gegevens gedeeld zijn. Dit overzicht zullen wij u op verzoek doen toekomen (zie paragraaf ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’).

Beveiligen van persoonsgegevens

MVB cloud neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MVB cloud. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mvbcloud.nl. Hierbij vragen wij u een kopie van een geldig identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw burgerservicenummer (BSN) onleesbaar.